Sở Thông tin và Truyền thông ký kết phối hợp công tác với Ủy ban MTTQ tỉnh

15/01/2021 15:19 Số lượt xem: 436

Ngày 15-1, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) giai đoạn 2020-2025. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở TT&TT và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh: Trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa Sở TTTT và UBMTTQ tỉnh luôn chặt chẽ và có nhiều đổi mới trong trao đổi, cung cấp, chia sẻ thông tin tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung; về các nội dung liên quan đến lĩnh vực thông tin, truyền thông; về đại đoàn kết toàn dân tộc, về tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước... Góp phần quan trọng củng cố niềm tin, tạo đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân cũng như tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông.Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Sở TT&TT chính thức có Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Sở TT&TT giai đoạn 2020-2025. Sự kiện này đặt dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới cho 2 cơ quan.

Trong giai đoạn hiện nay, việc cung cấp thông tin kịp thời tới nhân dân đóng vai trò quan trọng. Với sự phát triển của CNTT, cuộc sống người dân Việt Nam đang dần chuyển lên trực tuyến, thời gian trực tuyến trung bình của mỗi người là hơn 6 tiếng 1 ngày, trong đó hơn 2 tiếng là sử dụng mạng xã hội. Vì vậy, nhiệm vụ của 2 cơ quan liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt dư luận, tăng cường đồng thuận xã hội... là bắt buộc phải đổi mới, phù hợp yêu cầu đặt ra. Đây chính là lý do chương trình phối hợp công tác ngày hôm nay.

Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Việt Hùng chia sẻ “Nắm bắt cơ hội cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và phát huy giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bắc, nâng cao chất lượng quản lý điều hành phù hợp với quá trình chuyển đổi số, quản trị điện tử, đô thị thông minh”. là một trong ba giải pháp đột phá được nhắc tới trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 -2025. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Sở TTTT đã đề ra giải pháp đầu tiên là chuyển đổi nhận thức về sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong xã hội . Xác định lấy người dân làm trung tâm chuyển đổi số, nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số. Công cuộc chuyển đổi số cần được lan tỏa, truyền cảm hứng từng người dân. Để có được điều này cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân sẽ là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Sở Thông tin và Truyền thông ký kết chương trình phối hợp công tác với Ủy ban MTTQ tỉnh giai đoạn 2020-2025

Một trong những mục tiêu đặt ra trong chương trình phối hợp là hai cơ quan cùng thực hiện việc tuyên truyền chuyển đổi nhận thức trong toàn xã hội về chuyển đổi số; cùng nhau dẫn dắt, lan toả, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Chuyển đổi số để đổi mới cách thức thông tin truyền truyền, nắm thông tin và hỗ trợ tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Chuyển đổi số ứng dụng công nghệ để tăng cường giám sát, cùng nhau dẫn dắt lan toả tiến trình chuyển đổi số quốc gia là một trong những nhiệm vụ chính của chương trình công tác giữa Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2020-2025.

KL