Truy cập nội dung luôn
CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN CANH TÝ 2020

Ngày 7/2/2020, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã ký ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3804

Đã truy cập : 43589982