Truy cập nội dung luôn
CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN CANH TÝ 2020

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội, tạo sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX và Đại hội XIII của Đảng, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5462

Đã truy cập : 43569093