Thông báo về việc xét tuyển viên chức

14/05/2020 10:47 Số lượt xem: 2455
Kế hoạch và thông báo về việc xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 của Sở Tư pháp Bắc Ninh

Tải nội dung Thông báo về việc xét tuyển tại đây

Tải nội dung Kế hoạch xét tuyển tại đây

Tải hồ sơ Tuyển dụng viên chức tại đây

BBT
Nguồn: Sở Tư pháp