Truy cập nội dung luôn
Chủ đề của Ngành năm 2021 là: “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, tập trung công tác quy hoạch, phát triển đô thị để thành lập các thị xã và thành phố thuộc tỉnh”.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7536

Đã truy cập : 45364925

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chấp hành pháp luật xây dựng, kinh doanh bất động sản đối với dự án phát triển nhà ở trên địa bàn và không bao che cho hành vi vi phạm.