Sở Xây dựng lấy ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu đô thị tại thành phố Bắc Ninh và huyện Quế Võ với quy mô khoảng 500ha

24/07/2019 16:49 Số lượt xem: 1288

Ngày 16/7/2019, Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các Sở, Ngành và địa phương về nội dung nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị tại thành phố Bắc Ninh và huyện Quế Võ, với diện tích khoảng 500ha, dự báo quy mô dân số khoảng 25.000 – 45.000 người.

Theo Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1560/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 và Quy hoạch phân khu Khu đô thị Đông Nam thành phố Bắc Ninh được UBND tỉnh phê duyệt tại 784/QĐ-UBND ngày 21/6/2017, khu đô thị trên được quy hoạch với chức năng là Khu đô thị đáp ứng các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiêu chí của khu đô thị thuộc đô thị loại I, được tổ hợp bởi các chức năng chủ yếu sau: Các đơn vị ở, nhóm nhà ở chất lượng cao; công viên cây xanh cấp đô thị, mặt nước tạo cảnh quan và khu vui chơi giải trí cấp đô thị; công trình công cộng cấp đô thị, công trình hạ tầng xã hội (công trình y tế, công trình giáo dục, thể dục thể thao, văn hóa cộng đồng,…); công trình dịch vụ thương mại; công trình hạ tầng kỹ thuật; bãi đỗ xe;… Trong đó, công trình công cộng theo mô hình TOD phát triển đô thị nén xung quanh ga đường sắt đô thị.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, nghiên cứu của đơn vị tư vấn lập Nhiệm vụ quy hoạch, Giám đốc Sở Xây dựng và các Sở, ngành và địa phương yêu cầu đơn vị tư vấn và Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch với những nội dung sau:

- Yêu cầu chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực để khảo sát đo vẽ địa hình, đánh giá được hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc trong ranh giới lập quy hoạch, ranh giới các dự án hiện có, khu vực dân cư hiện trạng, phải nghiệm thu, kiểm tra mốc giới, thời gian hoàn thành việc đo vẽ địa hình chậm nhất trước ngày 10/8/2019 để làm cơ sở lập nhiệm vụ, trình phê duyệt.

- Phối hợp làm việc với các xã, phường có nhiều dự án để cập nhật ranh giới các dự án, xong trước ngày 15/8/2019.

- Liên hệ làm việc với Phòng Quản lý đô thị thành phố Bắc Ninh và Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quế Võ về danh mục và tài liệu các dự án được phê duyệt Quy hoạch chi tiết, phê duyệt dự an đầu tư xây dựng trên địa bàn và các nội dung của nhiệm vụ quy hoạch.

+ Liên hệ làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thu thập số liệu, tài liệu về hệ thống kênh tưới, tiêu thủy lợi trong khu vực lập quy hoạch, mặt cắt theo quy hoạch thủy lợi, lưu lượng thoát nước theo quy hoạch.

-  Các chỉ tiêu quy hoạch yêu cầu tuân thủ chỉ tiêu của Quy hoạch phân khu Khu đô thị Đông Nam thành phố Bắc Ninh và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng; đảm bảo các chức năng cấp đô thị, cấp vùng theo Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh, Quy hoạch chung đô thị Phố Mới và phụ cận và Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh được phê duyệt.

 

Vị trí 

 

Tuấn Kiệt