Truy cập nội dung luôn
Đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển đô thị theo mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương!

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4118

Đã truy cập : 43433701

Xác định việc cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực xây dựng. Trong thời gian vừa qua, Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) đã luôn có những kế hoạch cụ thể nhằm góp phần điều chỉnh các hoạt động trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành Xây dựng phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý.