Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 14/10/2019 - Đến ngày : 20/10/2019
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
14/10/2019
14:00
Dự giao ban TTYT huyện Gia Bình
Địa điểm:TTYT huyện Gia Bình
Lãnh đạo:Phó giám đốc Nguyễn Bá Quý
Thứ ba
15/10/2019
08:00
Họp Diễn tập khu vực phòng thủ
Địa điểm:UBND tỉnh
Lãnh đạo:Giám đốc Tô Thị Mai Hoa
14:00
Dự giao ban Bệnh viện Sản Nhi
Địa điểm:Bệnh viện Sản Nhi
Lãnh đạo:Giám đốc Tô Thị Mai Hoa
Thứ tư
16/10/2019
08:00
Họp Quỹ vì người nghèo tỉnh
Địa điểm:UBND tỉnh
Lãnh đạo:Phó giám đốc Nguyễn Đình Tâm
08:00
Dự Hội nghị tại Ninh Bình
Địa điểm:Ninh Bình
Lãnh đạo:Phó giám đốc Nguyễn Bá Quý
Thứ năm
17/10/2019
08:00
Họp Hội đồng thuốc
Địa điểm:Sở Y tế
Lãnh đạo:Phó giám đốc Nguyễn Đình Tâm
14:00
Họp Đào tạo liên tục
Địa điểm:Sở Y tế
Lãnh đạo:Phó giám đốc Nguyễn Đình Tâm
Thứ sáu
18/10/2019
08:00
Giao Ban VP
Địa điểm:Sở Y tế
Lãnh đạo:Ban giám đốc Sở
14:00
Hội nghị tại Hà Nội (khách sạn La Thành)
Địa điểm:Hà Nội
Lãnh đạo:Giám đốc Tô Thị Mai Hoa
Thứ bảy
19/10/2019
Chủ nhật
20/10/2019
Chương trình công tác