Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 19/08/2019 - Đến ngày : 25/08/2019
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
19/08/2019
Thứ ba
20/08/2019
Thứ tư
21/08/2019
Thứ năm
22/08/2019
Thứ sáu
23/08/2019
Thứ bảy
24/08/2019
Chủ nhật
25/08/2019
Chương trình công tác