Thời tiết ngày 22/01/2021

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7412

Đã truy cập : 45174195

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kì 2020 - 2025

19/11/2020 13:59 Số lượt xem: 431

Chiều 18/11, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Đảng ủy Sở Y tế tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kì 2020 - 2025. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng hơn 600 cán bộ, đảng viên các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế.

Hơn 600 Đảng viên ngành y tế tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Chung quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết. Trong đó, tập trung nghiên cứu sâu, làm rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá và 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu với 27 chương trình hành động cụ thể, toàn diện trên các lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững; cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại”. Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Hải Yến quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Trong đó, tập trung nghiên cứu sâu và làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp đột phá và các nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu với chương trình hành cụ thể…

Đồng chí Tô Thị Mai Hoa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm đối với ngành Y tế và Đảng bộ Sở Y tế, giai đoạn 2020-2025, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Chung đề nghị, thời gian tới, ngành Y tế cần tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả quản lí Nhà nước về công tác y tế; chú trọng y đức của đội ngũ y bác sĩ, cán  bộ ngành y; thúc đẩy chương trình khám chữa bệnh, hỗ trợ y tế toàn tuyến bảo đảm người dân được sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng ngay tại y tế cơ sở; triển khai Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới; mở rộng bao phủ BHYT toàn dân. Đồng thời, sắp xếp hệ thống y tế tinh gọn, hiệu quả, phục vụ người dân một cách tốt nhất; củng cố hệ thống y tế phục vụ cho phòng chống dịch bệnh và đẩy mạnh huy động nguồn lực cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân…

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Thông qua Hội nghị, đồng chí Tô Thị Mai Hoa – TUV, Giám đốc Sở Y tế cũng yêu cầu các cấp ủy tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và đưa vào nội dung sinh hoạt Chi bộ thường kì phù hợp với từng đơn vị. Trên cơ sở đó, các Cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của tập thể bám sát Nghị quyết Đại hội của chi bộ, đảng bộ mình, gắn với nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Sau đợt học tập, quán triệt nghị quyết, toàn bộ Đảng viên của ngành y tế sẽ viết thu hoạch cá nhân thể hiện nhận thức của bản thân về thực trạng, những điểm mới, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và đặc biệt là đề xuất các biện pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân mỗi Đảng viên.

Nguyễn Oanh – Thanh Xuân