Thời tiết ngày 27/01/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6281

Đã truy cập : 43575899

Hội nghị trực tuyến triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế

17/08/2019 08:17 Số lượt xem: 241

Sáng 16/8, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường  và   đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Phong, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong lĩnh vực y tế, chất thải nhựa được phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm: chất thải nhựa phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt thường ngày của nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế; chất thải nhựa phát sinh từ các hoạt động chuyên môn y tế như bao bì, dụng cụ bao gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư, vật liệu, đồ dùng trong y tế; chất thải nhựa phát sinh từ hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất… Những vật liệu nhựa dùng trong các hoạt động này có thể thay thế bằng các chất liệu an toàn, thân thiện hơn đối với môi trường nếu có sự quyết tâm, chung tay của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế cũng như người dân.

Tại Hội nghị, Bộ Y tế công bố Chị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành Y tế. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế, các cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế hạn chế sử dụng  túi, chai, cốc, bát, đĩa, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng một lần hoặc nilon khó phân hủy cho mục đích ăn, uống của người bệnh, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo... Các đơn vị y tế cần phân loại triệt để chất thải nhựa, túi nylon khó phân hủy để thu gom, tái chế; phấn đấu tiến đến chấm dứt việc sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần có thể thay thế và nilon khó phân hủy... Ngành y tế cần tăng cường sử dụng thuốc bằng đường uống, các vật dụng, vật tư, thiết bị y tế, bao bì, dụng cụ gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất làm từ vật liệu thân thiện với môi trường, hoặc có thể tái sử dụng trong quá trình khám, chẩn đoán, điều trị, trong hoạt động nghiên cứu, kiểm nghiệm, kiểm định và các hoạt động chuyên môn y tế nhằm giảm phát sinh chất thải nhựa.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế ký cam kết thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa giữa Bộ trưởng Bộ Y tế với Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế. Tại điểm cầu Bắc Ninh, Giám đốc Sở Y tế ký cam kết thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa với các đơn vị trực thuộc.

Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành Y tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong chỉ đạo Sở Y tế, Sở Tài Nguyên và Môi Trường, các Ban, ngành cùng vào cuộc thực hiện, trong đó tăng cường công tác truyền thông trong việc giảm thiểu chất thải nhựa; các đơn vị, địa phương xây dựng lộ trình giảm thiểu chất thải nhựa đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua của các đơn vị địa phương

Ngành y tế chủ trì phối hợp các sở ngành tham mưu cho tỉnh các giải pháp thực hiện giảm thiểu rác thải nhựa; Ngành y tế chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh giảm thiểu sử dụng chất thải nhựa trong khám chữa bệnh; Chỉ đạo tổ chức ký kết giữa giám đốc trung tâm y tế với các khoa phòng; tổ chức tập huấn truyền thông cho nhân viên y tế, người  nhà bệnh nhân giảm thiểu chất thải nhựa; Tăng cường kiểm tra giám sát việc sử dụng chất thải nhựa trong y tế. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, mở chuyên trang chuyên mục khuyến cáo việc sử dụng chất thải nhựa trong y tế.

Nguyễn Huệ