Thời tiết ngày 22/01/2021

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7025

Đã truy cập : 45174002

Quán triệt, triển khai một số nội dung về nâng cao năng lực hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở

15/10/2020 08:43 Số lượt xem: 477

Ngày 14-10, Sở Y tế tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số nội dung về nâng cao năng lực hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Hôi nghị quán triệt những nội dung chính của Đề án “Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực, chuyên môn cho y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2020-2025”; triển khai hướng dẫn số 1383 của Bộ Y tế về hướng dẫn triển khai mô hình điểm tại 26 Trạm Y tế xã giai đoạn 2018-2020; triển khai Quyết định số 5924 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ biểu mẫu theo dõi và giám sát hoạt động của trạm y tế xã; quán triệt, triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh và Hướng dẫn của Sở Y tế về công tác y tế trường học năm học 2020-2021. Cũng tại hội nghị, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016-2020 cũng được đánh giá; tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của trạm y tế cấp xã và một số nội dung của Đề án Khám chữa bệnh từ xa trên địa bàn tỉnh được thông tin đến đại biểu.

Với việc phản ánh những khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn nhân lực, việc ứng dụng CNTT tại trạm y tế, kinh nghiệm từ thực hiện thí điểm hội chẩn, tư vấn, khám chữa bệnh từ xa… các đại biểu được lãnh đạo Sở Y tế và các phòng chức năng trao đổi, giải đáp. Trên cơ sở triển khai các nội dung liên quan đến mạng lưới y tế cơ sở, thời gian tới, Sở Y tế sẽ chỉ đạo các đơn vị trong ngành tập trung xây dựng lộ trình triển khai Đề án “Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2020 - 2025” bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Tập trung triển khai việc lập hồ sơ sức khỏe theo dõi, quản lý sức khỏe đến từng người dân, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử. Để việc triển khai các kỹ thuật tại y tế cơ sở hiệu quả, Sở Y tế giao cho các trạm y tế rà soát con người, trang thiết bị hiện có và có đề xuất phù hợp; các bệnh viện tuyến tỉnh và các trung tâm y tế chuẩn bị kế hoạch đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các trạm y tế…

Nhân dịp này, 12 tập thể và 34 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 được Sở Y tế tặng Giấy khen.

Thanh Thương