Thời tiết ngày 24/02/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5815

Đã truy cập : 43590048

Sơ kết công tác vệ sinh lao động

30/08/2019 15:18 Số lượt xem: 188

Ngày 30/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh tổ chức sơ kết công tác vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019. Hơn 50 đại biểu là cán bộ phụ trách công tác vệ sinh lao động tại TTYT các huyện, thị xã, thành phố và chuyên trách tại các công ty trên địa bàn. Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật dự và chủ trì hội nghị.

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 10.000 doanh nghiệp,  trong đó Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện phân cấp quản lý và giám sát năm 2019 đối với doanh nghiệp trên 10 lao động. Kết quả công tác quản lý vệ sinh lao động tại doanh nghiệp cho thấy có 172 cơ sở gửi báo cáo y tế lao động chiếm tỉ lệ 8.7%; có 78/1966 cơ sở thuộc phạm vi quản lý lập hồ sơ vệ sinh lao động; 33/37 cơ sở lập hồ sơ vệ sinh lao động. Về công tác tổ chức bộ phận y tế tại cơ sở lao động có 54 cơ sở có tổ chức y tế; 34 cơ sở có hợp đồng khám chữa bệnh với các đơn vị y tế. Tình hình bệnh tật và tai nạn lao động chủ yếu tập trung các nhóm bệnh phụ khoa ở nữ lao động và các bệnh thông thường như viêm xoang, viêm thanh quản,viêm dạ dày... Có tổng số 25 trường hợp mắc các bệnh nghề nghiệp

Kết quả quan trắc môi trường lao động 6 tháng đầu năm 2019 với tổng số 31.244 mẫu thì có 429 mẫu vượt chỉ tiêu cho phép chiếm 1,4%. Công tác quan trắc môi trường lao động trong 6 tháng đầu năm CDC thực hiện quan trắc môi trường lao động cho 15 công ty , với tổng số mẫu đo 2830 mẫu, số mẫu vượt chỉ tiêu là 155 mẫu chiếm 4,5% (chủ yếu bao gồm các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng, tiếng ồn).Kết quả giám sát vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm 2019 có 90/290 cơ sở được giám sát đạt 60%. CDC phối hợp Sở lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh kiểm tra 15 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019.

6 tháng cuối năm 2019, Trung tâm Kiếm soát bệnh tật và các TTYT tiếp tục giám sát vệ sinh lao động các doanh nghiệp theo phân cấp quản lý. Thực hiện hỗ trợ tuyến huyện giám sát vệ sinh lao động doanh nghiệp theo phân cấp. Đồng thời đôn đốc, hỗ trợ TTYT huyện thực hiện giám sát, hướng dẫn doanh nghiệp thuộc phạm vi phân cấp và báo cáo kết quả hoạt động về Trung tâm kiểm soát bệnh tật. Hỗ trợ, giám sát tuyến huyện triển khai tập huấn vệ sinh lao động, phòng chống TNTT cho cán bộ tuyến xã. Triển khai giám sát tuyến huyện và xã triển khai các hoạt động về VSLĐ...

Lê Hồng - Minh Hùng
Nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật