Thời tiết ngày 22/01/2021

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7448

Đã truy cập : 45174099

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, không để hồ sơ trả muộn, trễ hẹn

03/11/2020 10:13 Số lượt xem: 334

Thời gian qua, ngành y tế đã tích cực thực hiện đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin, cải thiện quy trình đón tiếp bệnh nhân, rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện các dịch vụ công về y tế, phục vụ tốt hơn cho người bệnh và đáp ứng được sự hài lòng của người bệnh.

Tính đến nay, ngành y tế đã thực hiện cập nhật, công khai 100% các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công và trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của ngành; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. 100% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế được giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Trong kì, ngành đã tiếp nhận 1.545     hồ sơ      của tổ chức, cá nhân đăng kí hoạt động trong các lĩnh vực quản lí của ngành; trong đó đã giải quyết xong cho 1.436 hồ sơ, 109 hồ sơ đang trong thời gian xử lí, không có hồ sơ trả muộn, trễ hẹn.

Các đơn vị trong ngành y tế tiếp tục duy trì hòm thư góp ý của công dân để tiếp thu ý kiến đóng góp, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân; thực hiện niêm yết nội dung, địa chỉ phản ánh, kiến nghị về công tác thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BYT ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp theo quy định; tăng cường kỉ cương, kỉ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị trong ngành.

Nguyễn Oanh