Thời tiết ngày 06/06/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4970

Đã truy cập : 43676898

Video: Hội nghị tập huẩn quản lý và sử dụng tài sản công

16/09/2019 09:41 Số lượt xem: 789

Hội nghị tập huấn quản lý và sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp Y tế năm 2019 (Phần 1)

Hội nghị tập huấn quản lý và sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp Y tế năm 2019 (Phần 2)

Hội nghị tập huấn quản lý và sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp Y tế năm 2019 (Phần 3)

Nguồn: Sở Y tế