Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Công an

13/08/2019 22:35 Số lượt xem: 173

Chiều 12/8, Ban Chỉ đạo 138 thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Công an về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới" giai đoạn (2014 - 2019). Tới dự hội nghị có lãnh đạo Công an tỉnh; đồng chí Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 thành phố, đồng chí Cáp Văn Dũng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố, đồng chí Nguyễn Đức Hiện, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố. Cùng dự còn có các ngành thành viên BCĐ 138 và đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc thành phố quản lý.

Trong 5 năm qua, Ban Chỉ đạo 138 thành phố đã giao Công an thành phố là cơ quan thường trực tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện và quán triệt đến toàn thể các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở đơn vị, địa phương và trên địa bàn toàn thành phố. Nhờ đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền và Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 07.

Hàng năm, cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường đều có Nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xác định rõ vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác xây dựng phong trào, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường “An toàn về an ninh, trật tự” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển sản xuất, kinh doanh của đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 138 thành phố còn tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, địa phương phối hợp tuyên truyền, phổ biến để thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn nhận thức rõ được vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07. Trên cơ sở đó, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động, giáo viên, học sinh, sinh viên nhận thức sâu sắc và chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, đơn vị. Hàng năm tổ chức cho 100% các cơ quan, doanh nghiệp nhà trường và trên 45.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động, giáo viên, học sinh, sinh viên ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, các quy định về phòng cháy, chữa cháy và tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo 138 thành phố cũng tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời gắn công tác xây dựng phong trào trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với các phong trào khác của Đảng và Nhà nước. Để tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân tích cự tham gia phát hiện tố giác, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội, Ban Chỉ đạo 138 thành phố chỉ đạo Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các thành viên lắp đặt 134 hòm thư tố giác tội phạm, thông báo đường dây nóng qua số điện thoại, thông báo công khai số điện thoại của Công an thành phố, Công an xã, phường và của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ phụ trách địa bàn. Thông qua công tác phát động phong trào bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động và giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Qua đó đã góp phần đảm bảo ANTT trong từng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nói riêng và trên địa bàn thành phố nói chung.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Đức Điện phát biểu kết luận

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 138 thành phố đã biểu dương, nghi nhận sự nỗ lực, trách nhiệm của các thành viên trong Ban chỉ đạo đối với công tác "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới" trong những năm qua. Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 07 trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền và Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường xây dựng chương trình kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng Chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Công an. Tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động  của các thế lực thù định và các loại tội phạm. Tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động các mô hình phong trào, các tổ chức quần chúng tự quản về an ninh trật tự. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào nhằm phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các cá nhân tiêu biểu được UBND thành phố tặng bằng khen

Nhân dịp này, 8 tập thể và 10 cá nhân vinh dự được UBND thành phố tặng giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Công an./.

Trần Doanh- Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh