Thành phố Bắc Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2019

12/08/2019 21:44 Số lượt xem: 170

Sáng 12/8, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Bắc Ninh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2019. Đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố dự và phát biểu khai mạc.

Trong thời gian 4 ngày (từ 12/8 - 15/8/2019), 120 học viên là cán bộ, công chức các xã, phường, cán bộ quản lý và giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn được quán triệt, nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng và An ninh; Phát triển KT - XH gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; Pháp lệnh dự bị động viên. Bên cạnh đó, các học viên được trao đổi, nghe thông tin thời sự trong nước, quốc tế, viết bài thu hoạch và được cấp Giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Để hoàn thành tốt nội dung, chương trình khóa bồi dưỡng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực đề nghị các học viên khắc phục khó khăn, chủ động sắp xếp công việc, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế lớp học, tập trung nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, nắm vững chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng và An ninh để vận dụng sát với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ sở; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố quản lý quân số, duy trì điều hành, tổ chức bồi dưỡng đúng, đủ nội dung chương trình và thời gian giảng dạy, học tập; các đồng chí giáo viên được phân công giảng dạy chuẩn bị kỹ nội dung giáo án, tài liệu, phương pháp truyền đạt ngắn gọn, khoa học, dễ hiểu, chú trọng tập trung vào những vấn đề trọng điểm và liên hệ, vận dụng sát thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

Phúc Hưng - Đài phát thanh TP Bắc Ninh