Tuyên truyền kỷ niệm 74 năm CMT8 và Quốc khành 02/9; kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch HCM (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người

16/08/2019 08:08 Số lượt xem: 95
Nguồn: UBND TP