UBND thành phố sơ kết công tác xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 -2019

15/08/2019 00:24 Số lượt xem: 216

Sáng 14/8, UBND thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019.

Đến dự có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; trưởng các Ban, ngành, đoàn thể thành phố và Bí thư, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng, trưởng Công an các phường, xã trên địa bàn.  

10 năm qua, Cấp ủy đảng, chính quyền thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ Quốc phòng – quân sự địa phương, thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ được củng cố ngày càng vững chắc, tiềm lực về chính trị, tinh thần, kinh tế, văn hóa - xã hội, Quốc phòng - an ninh từng bước được tăng cường; chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương ngày càng nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Từ năm 2009 đến nay, thành phố đã xây dựng lực lượng dân quân tự vệ với quân số hơn 30.600 đồng chí. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – an ninh cho 1.700 đối tượng 4. Tuyển chọn được gần 2.300 công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng tốt.

Trong công tác huấn luyện, thành phố tập trung xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Dân quân tự vệ được tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng luật, chất lượng huấn luyện năm sau cao hơn năm trước, kết hợp với làm công tác dân vận tại cơ sở đạt hiệu quả thiết thực. Trong 10 năm, Ban CHQS thành phố đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Thành ủy – HĐND - UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hành diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố 02 lần, cấp xã 12 lần; diễn tập PCTT&TKCN cấp thành phố 01 lần, cấp xã 06 lần theo đúng Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho nền Quốc phòng toàn dân được quan tâm...

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Trần Đức Điện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Đức Điện ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết các cơ quan, đơn vị đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền các cấp thành phố.

Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ Quốc phòng – quân sự địa phương, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh, trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình, dự báo, kịp thời điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu về xây dựng nền Quốc phòng, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn; trước hết phải xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần vững chắc, coi “thế trận lòng dân” là nền tảng, từ đó xây dựng tiềm lực kinh tế vững mạnh, tiềm lực Quốc phòng bảo đảm tính toàn diện, vững chắc, có chiều sâu ngay từ thời bình.

Cơ quan quân sự và Công an chủ động phối hợp chặt chẽ thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp theo Nghị định 77 năm 2010 của Chính phủ, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân thành phố ngày càng vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân. Trước mắt, làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập Phòng chống cháy rừng cụm xã Nam Sơn, phường Vân Dương; chỉ đạo diễn tâp chiến đấu phòng thủ 02 phường Thị Cầu, Khắc Niệm. Thực hiện quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân được khen thưởng

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 08 cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019./.

Quang Minh – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh