Thông tin liên hệ Thành phố Bắc Ninh

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 302

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÁC CƠ QUAN  THÀNH PHỐ

Tên cơ quan

Lãnh đạo cơ quan

Chức vụ

SĐT

Email

A. Thành ủy

Văn phòng Thành Ủy

Nguyễn Trung Dũng

Chánh Văn phòng

0222.3 821.238

vptu.bn@bacninh.gov.vn

Ban Tổ chức Thành ủy

Nguyễn Hoàng Long

Trưởng ban

0222.3 823.025

nhlong.bn@bacninh.gov.vn

Ban Tuyên Giáo Thành ủy

Nguyễn Mạnh Hiếu

Trưởng ban

0222.3 870.612

nmhieu.bn@bacninh.gov.vn

Ban Dân vận Thành ủy

Nguyễn Đức Hiện

Trưởng ban

0222.3 826.277

ndhien.bn@bacninh.gov.vn

Ủy ban kiểm tra Thành ủy

Nguyễn Trọng Cần

Trưởng ban

0222.3 823.045

ntcan.bn@bacninh.gov.vn

B. HĐND-UBND thành phố

Cơ quan chuyên môn

Văn phòng HĐND-UBND

Nguyễn Ngọc Hiếu

Chánh Văn phòng

0222.3822 355

nnhieu.bn@bacninh.gov.vn

Phòng Nội vụ

Đỗ Chu Hưng

Trưởng phòng

0222.3 508 805

dchung.bn@bacninh.gov.vn

Phòng Tài chính- Kế hoạch

Nguyễn Thị Phúc

Trưởng phòng

0222.3827.043

ntphuc.bn@bacninh.gov.vn

Phòng Văn hóa- Thông tin

Nguyễn Thị Hải

Trưởng phòng

0222.3821.975

nthai2.bn@bacninh.gov.vn

Phòng Giáo dục đào tạo

Nguyễn Văn Hải

Trưởng phòng

02223.825.008

nvhai.bn@bacninh.gov.vn

Phòng Kinh Tế

Trinh Xuân Nhàn

Trưởng phòng

0222.3820 103

txnhan.bn@bacninh.gov.vn

Phòng Tư pháp

Nguyễn Văn Hồng

Trưởng phòng

0222.3820423

nvhong.bn@bacninh.gov.vn

Phòng Tài nguyên - Môi  trường

Nguyễn Công Vạn

Trưởng phòng

0222.3874 168

ncvan.bn@bacninh.gov.vn

Phòng Lao động Thương binh XH

Trần Hồng Diễm

Trưởng phòng

0222.3823 499

thdiem.bn@bacninh.gov.vn

Phòng Y tế

Đặng Quang Ảnh

Trưởng phòng

0222.3870911

dqanh.bn@bacninh.gov.vn

Phòng Thanh tra

Phạm Văn Ngọc

Trưởng phòng

0222.3811749

pvngoc.bn@bacninh.gov.vn

Phòng Quản lý đô thị

Chu Thanh Hải

Trưởng phòng

0222.3874008 

cthai.bn@bacninh.gov.vn

Trung tâm hành chính công TP Diêm Quốc Dũng Giám đốc 0222. 3663.379 dqdung.bn@bacninh.gov.vn

Đơn vị sự nghiệp

Đài phát thanh TP

Nguyễn Thị Lan Phương

Trưởng Đài

0222.3821.213

ntlphuong.bn@bacninh.gov.vn

Trung tâm Văn hóa Thể thao TP

Nguyễn Quốc Tuấn

Giám đốc

0222 3870 716

nqtuan.bn@bacninh.gov.vn

Trạm khuyến nông TP

Nguyễn Thị Bích Hà

Trưởng Trạm

0222 3874 248

ntbha.bn@bacninh.gov.vn

Ban quản lý dự án xây dựng

Nguyễn Trung Thành

Giám đốc 

 

ntthanh.bn@bacninh.gov.vn

Đội quản lý trật tự đô thị

Nguyễn Văn Quang

Đội trưởng

0222.3600.627

nvquang.bn@bacninh.gov.vn

Hội người mù

Thái Quốc Toản

Chủ tịch hội

0222.3 822.512

 

Hội chữ thập đỏ

Nguyễn Thế Chương

Chủ tịch hội

02223.874114

ntchuong.bn@bacninh.gov.vn

Admin