Danh sách các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy Từ Sơn

25/10/2016 14:02 Số lượt xem: 714

Danh sách Ban Thường vụ Thị ủy Từ Sơn khóa XVII

nhiệm kỳ 2015 - 2020

STT

HÌNH ẢNH

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Đồng chí: Trần Quang Huy

Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã

2

Đồng chí: Nguyễn Văn Toán

Phó Bí thư TT Thị ủy

3

Đồng chí: Lê Xuân Lợi

Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã

4

Đồng chí: Nguyễn Thị Lệ Tuyết

UVBTV - Phó Chủ tịch TT HĐND thị xã

5

Đồng chí: Hoàng Bá Huy

UVBTV - Phó Chủ tịch UBND thị xã

6

Đồng chí: Hoàng Văn Minh

UVBTV - Chỉ huy trưởng BCHQS Thị xã

7

Đồng chí: Nguyễn Huy Hoàng

UVBTV - Trưởng Công an thị xã

8

Đồng chí: Trần Văn Thảo

UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức

9

Đồng chí: Lê Văn Nam

UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo

10

Đồng chí: Đỗ Cường

UVBTV - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy

11

Đồng chí: Đàm Thế Sử

UVBTV - Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQ thị xã