Danh sách các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy Từ Sơn

25/10/2016 14:02 Số lượt xem: 1771

Danh sách Ban Thường vụ Thị ủy Từ Sơn khóa XVIII

nhiệm kỳ 2020 - 2025

STT

HÌNH ẢNH

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Đồng chí: Lê Xuân Lợi

Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy Từ Sơn

2

Đồng chí: Nguyễn Thị Lệ Tuyết

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy

Phó chủ tịch TT HĐND thị xã

3

Đồng chí: Hoàng Bá Huy

Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã

4

Đồng chí: Nguyễn Thế Tuấn

UVBTV - Phó Chủ tịch UBND thị xã

5

Đồng chí: Ngô Minh Nam

UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND thị xã

6

Đồng chí: Vũ Văn Tuấn

UVBTV - Chỉ huy trưởng BCHQS Thị xã

7

Đồng chí: Nguyễn Huy Hoàng

UVBTV - Trưởng Công an thị xã

8

Đồng chí: Trần Văn Thảo

UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức

9

Đồng chí: Lê Văn Nam

UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo

10

Đồng chí: Đỗ Cường

UVBTV - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy

11

Đồng chí: Đàm Thế Sử

UVBTV - Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQ thị xã