Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Thị ủy Từ Sơn

14/07/2016 15:26 Số lượt xem: 303
1. Trụ sở:
    đường Lý Thái Tổ - phường Đông Ngàn - thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh
 2. Các ban, đơn vị trực thuộc:
    - Văn phòng Thị ủy
    - Ban Tổ chức Thị uỷ
    - Ban Tuyên giáo Thị uỷ
    - Ban Dân vận Thị uỷ
    - Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ
    - Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã