Lãnh đạo UBND thị xã

17/11/2016 08:35 Số lượt xem: 545

DANH SÁCH CÁC LÃNH ĐẠO UBND THỊ XÃ TỪ SƠN

Ông: Nguyễn Xuân Thanh

Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã

Ông: Trần Đức Quyết

Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã

 

Ông: Hoàng Bá Huy

Ủy viên BTV - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã