Bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 6 ( 2017 – 2019).

22/11/2019 09:14 Số lượt xem: 235

        Chiều ngày 12/11,Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ phối hợp với Thị uỷ Từ Sơn tổ chức Lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hình thức vừa làm vừa học khóa 6 ( 2017 – 2019). Đồng chí Nguyễn Chí Tấn- Phó Bí thư ĐU, Phó Hiệu trưởng Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ, Trần Quang Huy TUV, Bí thư thị ủy, chủ tịch HĐND thị xã dự và phát biểu giao nhiệm vụ cho các học viên.

        Lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hình thức vừa làm vừa học khóa 6 khai giảng  năm  2017  với  83 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các phòng ban,  xã, phường  và  các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Sau 18 tháng học tập và rèn luyện, các học viên đã được trang bị những kiến thức trong chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính bao gồm các nội dung chủ yếu: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin; Những vấn đề cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử  Đảng;  Những  vấn đề cơ bản của hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật XHCN; quản lý hành chính Nhà nước; Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ công tác Đảng, nghiệp vụ MTTQ và đoàn thể nhân dân; Tình hình nhiệm vụ của tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ra trong khóa học, các học viên được thảo luận, gắn việc học tập lý luận với thực tiễn trong giáo dục lý luận chính trị và đi thực tế.

        Qua khóa học các học viên đã từng bước nâng cao đạo đức cách mạng, năng lực công tác, tư duy khoa học biện chứng, giải quyết tốt những vấn đề mới và thực tế trong cuộc sống. Các học viên sẽ vận dụng những kiến thức lý luận và một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý vào thực tiễn góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tại cơ quan, đơn vị.

        Phát biểu tại lễ bế giảng, Đồng chí Nguyễn Chí Tấn- Phó Bí thư ĐU, Phó Hiệu trưởng Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ, Trần Quang Huy TUV, Bí thư thị ủy, chủ tịch HĐND thị xã đã biểu dương và chúc mừng các học viên đã hoàn thành tốt khóa học. Đồng thời nhấn mạnh: Mặc dù các học viên đều là cán bộ, công chức, viên chức, vừa tham gia học tập, vừa đảm nhận công việc của cơ quan đơn vị, song với sự cố gắng nỗ lực, các đồng chí học viên đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chương trình học tập. Các đồng chí mong rằng thời gian tới, trên cơ sở những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và hành chính được trang bị, các học viên sẽ vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong công tác tham mưu cũng như thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác. Đồngthời, tiếp tụ crèn luyện, họctập, nâng cao nhận thức sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

         Kết thúc khóa học, 83 học viên đều đạt yêu cầu và được cấp bằng tốt nghiệp với 74 học viên đạt khá giỏi; 09 học viên đạt trung bình. Nhân dịp này trường chính trị Nguyễn Văn Cừ, thị ủyTừ Sơn cũng đã tặng giấy khen cho13 học viên có thành tích xuất sắc trong họ ctập và rèn luyện

Trần Bảo