BTV thị ủy họp phiên thường kỳ tháng 11/2020

04/12/2020 10:56 Số lượt xem: 197

         Ngày 27/11, BTV thị ủy họp phiên thường kỳ tháng 11/ 2020. Đồng chí Lê Xuân Lợi– TUV – Bí thư thị ủy chủ trì phiên họp. Cùng dự hội nghị có đại diện các Ban xây dựng Đảng tỉnh, đồng chí Trần Quang Huy – CHủ tịch HĐND TX, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Tuyết – Phó Bí thư TT TU, đồng chí Hoàng Bá Huy – Phó Bí thư TU – Chủ tịch UBND TX.

         Mở đầu phiên họp này, BTV đã nghe báo cáo triển khai thực hiện đề án Xây dựng Thị xã Từ Sơn trở thành Thành phố trực thuộc tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, Thị ủy, UBND TX đang tập trung chỉ đạo và phối hợp xây dựng đề án hoàn chỉnh để lấy ý kiến rộng rãi của cử tri trong toàn TX, tập trung rà soát các tiêu chí để tập trung hoàn thiện trong đó chú ý đến các rào cản trong quá trình triển khai thực hiện, trước mắt hoàn thành nâng cấp 5 xã lên phường, giao các bộ phân chuyên môn hoàn thiện đề án và thực hiện các nhiệm vụ theo kết luận tại hội Nghị BCH Đảng bộ tỉnh đối với việc thành lập Thành phố Từ Sơn trực thuộc tỉnh Bắc Ninh trong năm 2021.

          Tiếp đó, BTV Thị ủy đã nghe và cho ý kiến báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, sự điều hành của UBND TX, công tác thu chi ngân sách Nhà nước năm 2020, dự toán năm 2021, báo cáo kết quả công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và các nội dung quan trọng khác. Theo đánh giá, trong năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn của đại dịch COVID 19, TX tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế theo giá so sánh ước tăng 2,1% so năm 2019, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 175,5 triệu đồng tăng 1,2% so năm 2019. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn cả năm ước đạt 2.479,7 tỷ đồng, đạt 116,8% KH năm bằng 159,1% so năm 2019. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, TX chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đại biểu Đảng bộ TX lần thứ 18 nhiệm kỳ 2020-2025; thành lập và ra mắt quỹ khuyến học khuyến tài Lý Thái Tổ TX Từ Sơn và vận động được trên 6,2 tỷ đồng, tình hình ANCT trật tự ATXH cơ bản được giữ vững.

          Tại hội nghị BTV đã tập trung cho ý kiến bổ sung nhằm làm rõ hơn các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thị xã, đặc biệt chỉ rõ những nguyên nhân dẫn đến một số chỉ tiêu kinh tế xã hội giảm so với năm 2019. Đồng thời đề nghị, quan tâm đến các chính sách tháo gỡ khó khăn nhằm vực dậy các làng nghề truyền thống sau ảnh hưởng của dịch COVID 19, tiếp tục xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị, khảo sát xây dựng nhà văn hóa các thôn, khu phố, các chợ dân sinh trên địa bàn; Chú trọng công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT…

           Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Hoàng Bá Huy – Phó Bí thư TU – Chủ tịch UBND TX đã tiếp thu các ý kiến và chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của TX thực hiện, đồng chí cũng nêu quyết tâm chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, trong đó tập trung cao thực hiện đề án thành lập Thành phố Từ Sơn trực thuộc tỉnh Bắc Ninh; đồng thời đề ra 3 quyết tâm chính trị đó là tập trung hoàn thành Trung tâm Văn hóa thể thao Thị xã, hoàn thành công viên lê Quang Đạo và khởi công xây dựng Trung tâm y tế Thị xã Từ Sơn. Tập trung xây dựng và thực hiện chủ đề năm 2021 là chấn chỉnh kỷ cương trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng.

          Kết luận các nội dung trên, đồng chí Lê Xuân Lợi – TUV – Bí thư thị ủy đề nghị UBND TX, các cơ quan chức năng tiếp thu các ý kiến, rà soát thống nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020 nhằm bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Đồng chí chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung khắc phục để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thời gian còn lại của năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ đề ra trong năm 2021, trong đó tập trung cao hoàn thiện đề án Thành lập Thành phố Từ Sơn trực thuộc tỉnh Bắc Ninh; chú trọng công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quan tâm thực hiện giao đất dân cư dịch vụ; tăng cường công tác quản lý đất đai; giao phòng TNMT xây dựng nghị quyết về công tác quản lý đất đai, TTXD trên địa bàn. Giao thanh tra TX thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra theo kế hoạch, nhất là thanh tra giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp kéo dài nhiều năm, xây dựng phần mềm công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân…Đồng chí cũng yêu cầu các ngành khối nội chính phối hợp chặt chẽ hơn trong giải quyết các vụ việc tạo đà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

          Cũng tại phiên họp, BTV thị ủy đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo kết quả hoạt động của HĐND TX, báo cáo kết quả công tác XD Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, công tác tổ chức cán bộ, xét kết nạp đảng viên mới và bàn chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trước mắt./.

Hồng Dinh