Công văn số 2525/SLĐTBXH-VL ngày 23/12/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01/2021

28/12/2020 16:46 Số lượt xem: 197