Nghị quyết số 1191/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn.

21/01/2021 08:59 Số lượt xem: 146
Nghị quyết số 1191/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn.

Nghị quyết số 1191/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn.

http://tuson.bacninh.gov.vn/documents/22332/0/1191NQ-UBTVQH14/5976c2d9-e40e-41dd-8241-b8bd7c36d827

 

NP