Phòng, chống Covid-19 trong trạng thái “bình thường mới”

19/03/2021 15:27 Số lượt xem: 161

UBND thị xã vừa ban hành văn bản số 147/UBND-KGVX thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới.

     Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và Nhân dân không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thường xuyên thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19: đeo khẩu trang; cài đặt Bluezone; khai báo y tế bằng QR Code; đảm bảo khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; bố trí nơi rửa tay, nước sát khuẩn.

     Từ ngày 18/3/2021, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; các hoạt động tổ chức lễ hội; các di tích văn hóa, lịch sử, điểm du lịch; các sự kiện văn hóa được phép hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới (được phép tổ chức cả phần lễ và phần hội).

     Tuy nhiên, để phòng ngừa dịch COVID-19, mọi người dân không lơ là, chủ quan, thường xuyên thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19: đeo khẩu trang; cài đặt Bluezone; khai báo y tế bằng QR Code; đảm bảo khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; bố trí nơi rửa tay, nước sát khuẩn.

NP