Thị xã đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng Đại hội XIII của Đảng

23/01/2021 11:26 Số lượt xem: 164

     Cùng với khí thế vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng bộ hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên các tuyến đường, tuyến phố của thị xã đã rực sắc cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động chào mừng sự kiện trọng đại của Đảng, đất nước.

     Theo thông báo của BCH Trung ương Đảng, Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội lần này là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên. Tỉnh Bắc Ninh có 21 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội. Đồng chí Lê Xuân Lợi - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy là đại biểu chính thức tham gia đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh dự Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

     Các hoạt động thông tin tuyên truyền góp phần giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong thị xãnhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; động viên Đảng viên, nhân dân trong thị xã phát huy tinh thần yêu nước, đóng góp cho thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.\

NP