Từ Sơn: Đại biểu HĐND tỉnh, thị xã Từ Sơn tiếp xúc cử tri 12 xã, phường

22/11/2019 09:16 Số lượt xem: 433

         Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 13 HĐND thị xã Từ Sơn khóa  XVIII, trong 3 ngày 11,12,13/11/2019, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh và đại biểu HĐND thị xã Từ Sơn đã tiếp xúc cử tri 12/12 xã, phường trên địa bàn thị xã. Trong đó đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại khu vực Từ Sơn tham gia tiếp xúc với cử tri 4 xã phường là Phù Khê, Đồng Nguyên, Tương Giang và Trang Hạ.  Cùng dự các buổi tiếp xúc cử tri các xã, phường còn có lãnh đạo UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị, ban ngành liên quan của thị xã và lãnh đạo các xã, phường.

        Tại các hội nghị tiếp xúc, cử tri các xã, phường đã được nghe đại diện đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh thông qua nội dung chương trình kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh, báo cáo tóm tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 2020. Đại diện đại biểu HĐND thị xã Từ Sơn thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 HĐND thị xã khóa XVIII và báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thị xã năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 2020.

         Đợt tiếp xúc này, đã có khoảng trên 50 lượt cử tri ở 12 xã, phường phản ánh tới đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thị xã và các ngành chức năng giải quyết các vấn đề liên quan đến đất dân cư dịch vụ, công tác quản lý đất đai ở cơ sở, vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền  sử dụng đất, ô nhiễm môi trường làng nghề, ô nhiễm không khí, nguồn nước gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân; Vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt, hệ thống giao thông đô thị, giao thông nông thôn; Hệ thống đường điện, nước thải, nước sạch sinh hoạt, công tác xây dựng nhà văn hóa thôn, khu phố. Công tác  sản xuất nông nghiệp chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, tình trạng đất bỏ hoang: Vấn đề  phát huy dân chủ ở cơ sở, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, hoạt động tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn,.. Công tác giáo dục đào tạo quản lý dạy thêm học thêm, công tác đầu tư xây dựng h ạ tầng trường lớp, tình trạng quá tải học sinh ở một số trường, vấn đề dạy thêm học thêm tràn lan cần có biện pháp ngăn chặn…

         Cũng tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh, đại biểu HĐND thị xã Từ Sơn và lãnh đạo UBND thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan của thị xã và lãnh đạo UBND các xã, phường đã tiếp thu, giải trình làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm, phản ánh đảm bảo theo thẩm quyền; Những ý kiến chưa được làm rõ, đoàn đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh và đại biểu HĐND thị xã Từ Sơn đã tiếp thu và tổng hợp tiếp tục trình tại kỳ họp HĐND tỉnh và kỳ họp HĐND thị xã sắp tới để các cấp, các ngành giải quyết, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương ngày càng phát triển./.

Châu Loan - Chu Sơn