Từ Sơn công bố 10 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026

05/03/2021 08:32 Số lượt xem: 198

Ủy ban Bầu cử thị xã đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-UBBC ngày -02/3/2021 về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026

     Theo đó, số lượng đại biểu được bầu cử HĐND thị xã Từ Sơn nhiệm kỳ 2021- 2026 là 35 đại biểu. Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thị xã Từ Sơn nhiệm kỳ 2021- 2026 là 10 đơn vị. Cụ thể:

- Đơn vị bầu cử số 1: Gồm phường Đông Ngàn và phường Tương Giang được bầu 05 đại biểu

- Đơn vị bầu cử số 2: Phường Châu Khê được bầu 03 đại biểu

- Đơn vị bầu cử số 3: Phường Đồng Nguyên được bầu 04 đại biểu

- Đơn vị bầu cử số 4: Phường Tân Hồng được bầu 03 đại biểu

- Đơn vị bầu cử số 5: Phường Phù Chẩn được bầu 03 đại biểu

- Đơn vị bầu cử số 6: Phường Tam Sơn được bầu 03 đại biểu

- Đơn vị bầu cử số 7: Gồm Phường Trang Hạ và phường Phù Khê được bầu 04 đại biểu

- Đơn vị bầu cử số 8: Phường Đồng Kỵ được bầu 03 đại biểu

- Đơn vị bầu cử số 9: Phường Đình Bảng được bầu 04 đại biểu

- Đơn vị bầu cử số 10: Phường Hương Mạc được bầu 03 đại biểu

Ủy ban bầu cử thị xã Từ Sơn tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 bắt đầu từ ngày 22/2/2021 đến 17h ngày 14/3/2021, trong giờ hành chính các ngày trong tuần. Riêng thứ bảy ngày 13/3 và chủ nhật ngày 14/3, Ủy ban bầu cử thị xã sẽ trực trong giờ hành chính để tiếp nhận hồ sơ người ứng cử.

NP