Từ Sơn tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2021

23/01/2021 11:20 Số lượt xem: 192

UBND thị xã vừa ra văn bản số 23/UBND-VX về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn thị xã năm 2021.

     Để nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2021, UBND thị xã  yêu cầu UBND các xã, phường thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về lễ hội theo quy định, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19.

     Theo đó, UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội năm 2021 của địa phương theo thẩm quyền được phân cấp; hạn chế tổ chức các lễ hội; Trường hợp cần thiết các lễ hội khi tổ chức chỉ tổ chức phần lễ (gồm cá hoạt động tâm linh, tín ngưỡng trong không gian thờ tự) nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; Không tổ chức phần hội (gồm các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, trò chơi dân gian, kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, ẩm thực … ở khu vực không gian tổ chức lễ hội). Trong trường hợp dịch covid-19 bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo thực hiện nghiêm biện pháp tạm ngừng tổ chức lễ hội theo quy định.

    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; các giá trị, ý nghĩa của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống; tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế đốt đồ mã, vàng mã; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại lễ hội, di tích và nơi công cộng.

    Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, ngăn chặn kịp thời cá biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định pháp luật.

NP