Từ Sơn tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ ngày 22/2

24/02/2021 08:04 Số lượt xem: 183

Bắt đầu từ ngày 22/2/2021 đến 17h ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử thị xã Từ Sơn sẽ tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong giờ hành chính các ngày trong tuần. Riêng thứ bảy ngày 13/3 và chủ nhật ngày 14/3, Ủy ban bầu cử thị xã sẽ trực trong giờ hành chính để tiếp nhận hồ sơ người ứng cử.

Trụ sở HĐND - UBND thị xã Từ Sơn

       Theo đó, căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/1/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban bầu cử thị xã Từ Sơn thông báo mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 quy định tại Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/1/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia, nhận mẫu hồ sơ tại Phòng Nội vụ thị xã. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Từ Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Phòng nội vụ thị xã Từ Sơn (Tầng 3, trụ sở HĐND, UBND thị xã Từ Sơn, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Thông báo cụ thể xem tại đây

Các văn bản bầu cử HĐND thị xã Từ Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem tại đây

NP