TX Từ Sơn phát động tổng vệ sinh môi trường và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh do vi rút corona gây ra

13/02/2020 15:14 Số lượt xem: 98

         Sáng ngày 11/2, TX Từ Sơn tổ chức hội nghị phát động tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn TX và tiếp tục triển khai các biện pháp phong chống dịch viêm phổi cấp do vi rút corona gây ra. Các đồng chí Nguyễn Thị Lệ Tuyết – Phó Bí thư TT thị ủy, Trần Đức Quyết – Phó Chủ tịch UBND TX, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch TX, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể TX, lãnh đạo các cơ quan trung ương và tỉnh đóng trên địa bàn đã về dự.

         Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút nCoV gây ra và công tác chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn TX trong thời gian qua. Theo đánh giá, trong thời gian qua, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh và bằng các giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nên TX Từ Sơn cơ bản kiểm soát không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Ban chỉ đạo TX đã ban hành 18 văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch; TX Từ Sơn cũng đã hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch và cấp phát 55 kg cloramin B đến các xã, phường để thực hiện phòng chống dịch; đặc biệt là phối hợp nắm bắt kịp thời các trường hợp người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc đến Việt Nam và người Việt Nam tử Trung Quốc về địa phương để có biện pháp cách ly và kiểm soát dịch bệnh. Tuy vậy với tinh thần chống dịch như chống giặc, TX Từ Sơn chỉ đạo tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do viruts nCoV gây ra; chỉ đạo tổ chức phát động tổng vệ sinh trong toàn TX, trong đó chỉ đạo 100% các cơ quan, đơn vị huy động cán bộ CCVC tham gia thực hiện tổng vệ sinh nơi làm việc bắt đầu từ chiều ngày 11/2/2020. Đối với Phòng GD TX hướng dẫn chỉ đạo các trường học phối hợp với các xã, phường tổ chức vệ sinh các trường học để sẵn sàng cho học sinh đến lớp. Các xã, phường tiếp tục phát động cán bộ và các tầng lớp nhân dân vệ sinh môi trường công cộng, nơi ở…nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh do virut corona gây ra.

         Cũng tại hội nghị, lãnh đạo phòng y tế TX đã hướng dẫn cách sử dụng cloramin B hiệu quả trong phòng chống dịch, Phòng y tế TX cũng đã cấp phát cloramin B và khẩu trang cho 100% các cơ quan trong thị xã để thực hiện vệ sinh và khử khuẩn phòng chống dịch tại đơn vị mình./.

Trần Bảo – Hồng Dinh