Quay lại trang danh sách các dự thảo văn bản lấy ý kiến đóng góp

đề nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án "Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Thư viện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh"
Lĩnh vực : Văn hoá - Thời gian diễn ra : 18/01/2017 - 24/01/2017 - Trạng thái : Đang diễn ra
Nội dung

đề nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án "Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Thư viện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh"


Danh sách góp ý

Không có dữ liệu