Quay lại trang danh sách các dự thảo văn bản lấy ý kiến đóng góp

Lấy ý kiến Dự thảo Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực : Văn hoá - Thời gian diễn ra : 19/07/2019 - 19/08/2019 - Trạng thái : Đang diễn ra
Nội dung

Lấy ý kiến Dự thảo Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh


Danh sách góp ý

Không có dữ liệu