Quay lại trang danh sách các dự thảo văn bản lấy ý kiến đóng góp

đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực : Văn hoá - Thời gian diễn ra : 13/06/2017 - 16/06/2017 - Trạng thái : Đang diễn ra
Nội dung

đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh

Tài liệu đính kèm

Danh sách góp ý

Không có dữ liệu