Từ ngày: 25/09/2022  -  Đến ngày: 01/10/2022
Ngày Sáng Chiều
Chủ nhật
25/09/2022
Thứ 2
26/09/2022
Thứ 3
27/09/2022
Thứ 4
28/09/2022
Thứ 5
29/09/2022
Thời gian: 07:30
Hội nghị thông tin công tác tư tưởng - văn hóa tháng 9/2022
Vị trí: Phòng họp số 2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Lãnh đạo: Phó Giám đốc Sở - Nguyễn Xuân Trung
Thứ 6
30/09/2022
Thứ 7
01/10/2022