Bảo tàng tỉnh: Trưng bày tài liệu, hiện vật, kỷ vật về đồng chí Lê Quang Đạo

07/08/2021 18:16 Số lượt xem: 98
Chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo (08/8/1921 - 08/8/2021), thực hiện sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Bắc Ninh tổ chức trưng bày chuyên đề “ Đồng chí Lê Quang Đạo nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam” tại Bảo tàng Bắc Ninh, số 2 đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh. 

Với gần 500 hình ảnh tiêu biểu và trên 200 tài liệu, hiện vật gốc được lựa chọn, trưng bày thể hiện qua 3 chủ đề:
- Chủ đề 1: Quê hương, gia đình và thời niên thiếu của đồng chí Lê Quang Đạo, gồm 2 Tiểu đề, nội dung đã giới thiệu về quê hương và gia đình đồng chí Lê Quang Đạo ở Đình Bảng - Từ Sơn vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng, đã nuôi dưỡng và hun đúc nên tâm hồn, ý chí yêu nước và cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo.
- Chủ đề 2: Đồng chí Lê Quang Đạo, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam, gồm 4 Tiểu đề, nội dung đã giới thiệu các thời kỳ hoạt động cách mạng và những đóng góp lớn lao của đồng chí Lê Quang Đạo trong các lĩnh vực như: Công tác Đảng từ năm 1940 - 1946, với năng lực xuất sắc trong hoạt động cách mạng, đồng chí lê Quang Đạo đã sớm được Trung ương Đảng giao các nhiệm vụ trọng trách làm Bí thư ban Cán sự các tỉnh ( Bắc Ninh, Phúc Yên, Hà Nội, Hà Nội - Hà Đông, Hải Phòng). Công tác Quân đội: 28 năm công tác trong Quân đội nhân dân Việt Nam từ năm 1950 đến  năm 1978, đồng chí Lê Quang Đạo đã được Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương giao nhiều trọng trách như: Cục Trưởng Cục Tuyên huấn; Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Bộ Quốc phòng; Chính ủy, Bí thư các chiến dịch và trực tiếp tham gia chỉ huy nhiều chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ như ( Chiến dịch Biên giới, Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh, Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, Chiến dịch Quảng Trị - Thừa Thiên, Chiến dịch Hồ Chí Minh). Trưng bày đặc biệt nhấn mạnh thời kỳ đồng chí Lê Quang Đạo làm Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Khóa VIII ( 1987 - 1992) là thời kỳ đầu tiên nước ta bước vào sự nghiệp đổi mới: Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí đã chỉ đạo Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1992 và nhiều bộ luật nhằm thể chế hóa đường lối đổi mới của Đảng trên nhiều lĩnh vực, đã góp phần huy động mọi tiềm năng, nguồn lực trong nước và quốc tế để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, mạnh mẽ và bền vững. Trưng bày cũng chú trọng giới thiệu thời kỳ đồng chí Lê Quang Đạo làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 17 năm công tác trong lĩnh vực Mặt trận Tổ Quốc, đồng chí đã đem hết sức lực, trí tuệ, tài năng để góp phần to lớn vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc của nước ta. 
- Chủ đề 3: Đồng chí Lê Quang Đạo với quê hương Bắc Ninh, gồm 2 tiểu đề với nội dung như sau: Bằng những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu đã giới thiệu hình ảnh, tình cảm chân thành của đồng chí Lê Quang Đạo với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời giới thiệu  những hình ảnh tiêu biểu về thành tựu của tỉnh Bắc Ninh thể hiện năng động và phát triển trong thời kỳ đổi mới. Trưng bày còn giới thiệu những hoạt động tiêu biểu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhằm hướng tới Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo.
Đặc biệt, để bổ trợ cho phần Trưng bày trong nhà Bảo tàng, Bảo tàng Bắc Ninh còn tổ chức Triển lãm ảnh tại khu vực ngoài trời ( khu vực sân phía cổng chính đường Lý Thái Tổ) với chủ đề “ Đồng chí Lê Quang Đạo người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh” với 2 Tiểu đề:  Đồng chí Lê Quang Đạo với Quân đội nhân dân Việt Nam và Đồng chí Lê Quang Đạo với quê hương Bắc Ninh. Triển lãm ảnh được thể hiện trên 20 pano có kích thước (1,50m x 2,50 m) với gần 500 hình ảnh tiêu biểu phản ánh rõ nét về tài năng, đức độ, những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Quang Đạo trong sự nghiệp hoạt động cách mạng, đặc biệt là những tình cảm nồng hậu của đồng chí với quê hương Bắc Ninh.
Thông qua Trưng bày và Triển lãm nhằm tôn vinh, tri ân công đức to lớn của đồng chí Lê Quang Đạo đối với sự nghiệp cách mạng do Đảng ta lãnh đạo; nhằm phát huy tấm gương yêu nước cách mạng sáng ngời của đồng chí Lê Quang Đạo người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh đối với mọi cán bộ, đảng viên, quân nhân, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.  

 

Ảnh: Khánh tiết trưng bày chuyên đề “Đồng chí Lê Quang Đạo - Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam” tại Bảo tàng Bắc Ninh

Ảnh: Khách tham quan trưng bày chuyên đề “Đồng chí Lê Quang Đạo - Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam” tại Bảo tàng Bắc Ninh

Ảnh: Triển lãm ảnh “Đồng chí Lê Quang Đạo - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh” tại khuôn viên Bảo tàng Bắc Ninh

Nguồn: Bảo tàng Bắc Ninh