Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng xử lý thông tin cho thiếu nhi

17/11/2022 08:32 Số lượt xem: 32

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xây dựng điểm mô hình khuyến đọc, không gian đọc thân thiện với thiếu nhi; phát triển và nhân rộng mô hình tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách trường học, mô hình “Gia đình đọc sách – Gắn kết yêu thương”.

Chỉ thị 20/CT-TTg 


 


 

Nguồn: https://bacninh.gov.vn