CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TẠM THỜI TÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID -19

22/10/2021 17:52 Số lượt xem: 236

Ngày 11/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP về việc Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

   Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" nhằm bảo đảm mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết; các giải pháp phòng, chống dịch phải dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn và điều kiện của đất nước; đảm bảo người dân được bảo vệ tốt nhất trước dịch bệnh, được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất, ngay từ cơ sở; nhưng không gây ách tắc cho lưu thông, sản xuất.

  Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; huy động cả hệ thống chính trị; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống dịch, thực hiện mục tiêu kép; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong toàn quốc, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở.

   Trong phòng, chống dịch phải lấy phòng dịch là cơ bản, lâu dài; y tế là lực lượng nòng cốt cùng với các lực lượng quân đội, công an,... nhưng phải huy động sự tham gia của tất cả các lực lượng, các tầng lớp trong xã hội. Phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch, trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt an toàn.

  Các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 phải được thực hiện dứt khoát, kịp thời, quyết liệt;      Theo đó, phân loại cấp độ dịch như sau: Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng; Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam; Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

   Cụ thể, đối với các địa phương có tình hình dịch cấp 1, hầu hết các hoạt động được diễn ra bình thường, không hạn chế số người tham dự các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời. Tuy nhiên cần đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch và các điều kiện khác theo quy định.

   Đặc biệt, khi dịch ở cấp 1, các cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm tóc (bao gồm cắt tóc), làm đẹp và các cơ sở khác có thể được hoạt động hoặc hoạt động hạn chế do địa phương quyết định. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định các điều kiện cần thiết để hoạt động đảm bảo phòng, chống dich COVID-19.

   Ngoài ra, các cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du lịch được hoạt động với các địa phương có dịch ở cấp 1 và cấp 2, bị hạn chế hoạt động khi dịch ở cấp 3 hoặc có thể bị ngừng hoạt động nếu dịch ở cấp 4. Nhà hàng/quán ăn, chợ truyền thống chỉ bị hạn chế hoạt động khi dịch ở cấp 4. Hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp có thể bị hạn chế khi dịch từ cấp 2 trở lên.

NSƯT. Bích Hồng