Chủ tịch UBND tỉnh phát động thi đua tại Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

09/07/2022 14:40 Số lượt xem: 718

(BNP) - Sáng 09/7, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022). Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua học tập, noi gương đồng chí Nguyễn Văn Cừ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang.

 

Kính thưa: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh qua các thời kỳ!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã nỗ lực thi đua, lao động sản xuất, học tập và công tác gắn với phòng chống dịch. Đến nay, cùng với cả nước, tỉnh Bắc Ninh đã tiếp tục kiểm soát dịch bệnh Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 tiếp tục khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực:

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 14,7% so với cùng kỳ, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 6 tháng đầu năm kể từ năm 2019 đến nay, đứng thứ hai cả nước; đứng thứ nhất vùng Đồng bằng Sông Hồng.

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 1,65 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 49,6 tỷ USD, tăng 15%.

- Thu ngân sách nhà nước ước đạt 16.532 tỷ đồng, bằng 54% dự toán năm.

- Giáo dục - Đào tạo đạt nhiều thành tích cao (Đứng thứ Nhất toàn quốc về tỷ lệ thí sinh đoạt giải và số giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đặc biệt có 01 học sinh đoạt Huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Vật lý Châu Âu; 01 học sinh được chọn vào Đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2022; có học sinh đoạt giải cao nhất - giải thưởng “Trạng Nguyên Tiếng Việt”).

- Cùng với đó, tỉnh đã phối hợp tổ chức thành công 4 môn thi đấu SEA Games 31 và nhiều sự kiện chính trị lớn của tỉnh như: Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh, đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất.

Những thành tích đạt được trên đây là minh chứng sinh động cho việc phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Tỉnh, qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Nhân dịp này thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin ghi nhận và biểu dương những tập thể và cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua.

Kính thưa các đồng chí!

Thời gian tới, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, tỉnh Bắc Ninh  cũng phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bắc, năng động, sáng tạo, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh; tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022 và các năm tiếp theo, sớm đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất’’; nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Ninh, tôi phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 3 năm 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

Thứ nhất, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Tập trung xây dựng Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục tổ chức học tập tác phẩm “Tự chỉ trích” của đồng chí Nguyễn Văn Cừ gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ hai, phát huy vị trí địa chính trị, lợi thế cạnh tranh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, tạo động lực và sức cạnh tranh mới trong phát triển kinh tế - xã hội. Cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút chọn lọc các nguồn vốn đầu tư. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế, khai thác lợi thế so sánh, tích cực, chủ động phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ ba, nâng cao chất lượng quy hoạch, thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ đất đai, tài nguyên gắn với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên phát triển một số công trình, dự án trọng điểm. Thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, chính quyền số, xã hội số, hạ tầng giao thông, đô thị thông minh, hạ tầng liên kết vùng.

Thứ tư, phát huy giá trị bản sắc văn hóa con người Bắc Ninh - Kinh Bắc trong giai đoạn phát triển mới; tập trung bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, các di tích quốc gia, công trình kiến trúc có giá trị. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện; xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại; bảo vệ môi trường; thực hiện tốt chính sách an sinh - xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước hiệu quả, thiết thực, bám sát nội dung định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chủ đề thi đua yêu nước được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT, ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tạo sức lan tỏa sâu rộng góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Tự hào về truyền thống văn hiến và cách mạng, học tập và noi theo các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, tiền bối tiêu biểu của Đảng; với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương; sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh; sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tỉnh bạn và sự cộng đồng, hợp tác của các doanh nghiệp; Bắc Ninh nhất định sẽ sớm hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xin trân trọng cảm ơn!