Gần 3.000 tin, bài, video cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử các Sở, ngành và cấp huyện trong tháng 01 - 02/2023

01/03/2023 10:25 Số lượt xem: 216

(BNP) - Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản số 01/BBT-CTTĐT thông báo kết quả đánh giá, chấm điểm mức độ cập nhật thông tin trên các Cổng TTĐT trong tháng 01 và tháng 02/2023.

Cổng TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh.

Qua rà soát, chấm điểm của Cổng TTĐT tỉnh trong 02 tháng 01 - 02/2023, có 20/21 Sở, ban, ngành và 08/08 UBND huyện, thành phố đạt tối đa 100 điểm; riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt 95 điểm.

Trong đó, các Sở, ban, ngành đã cập nhật 1.867 tin, bài, video và UBND các huyện, thành phố đã cập nhật 1.090 tin, bài, video trên các Cổng TTĐT.

Thông qua việc chấm điểm, đánh giá hàng tháng, Cổng TTĐT của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện sẽ chủ động trong việc cập nhật kịp thời các thông tin, hệ thống văn bản hành chính và những tiện ích khác nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó, góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số Tính minh bạch của tỉnh Bắc Ninh, đóng góp tích cực vào sự chuyển biến thăng hạng của các Chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS.

Kết quả chấm điểm xem chi tiết (tại đây).

S.T

Nguồn: https://www.bacninh.gov.vn