Giám sát việc thực hiện Luật Di sản văn hóa tại Ban Quản lý di tích tỉnh

16/11/2022 10:54 Số lượt xem: 422

(BNP) - Chiều 15/11, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện Luật Di sản văn hóa tại Ban Quản lý di tích tỉnh.

Toàn cảnh buổi giám sát.

Thực hiện Luật Di sản văn hóa, thời gian qua, Ban Quản lý di tích tỉnh triển khai tổng kiểm kê toàn bộ 1.589 di tích trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở định hướng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích của tỉnh trong những năm tiếp theo. Ban làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về di sản văn hóa, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân về di sản.

Giám đốc Ban Quản lý di tích tỉnh Nguyễn Hữu Mạo.

Công tác hướng dẫn các hoạt động về quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích được chú trọng. Hằng năm, ban hành văn bản hướng dẫn chung về chuyên môn cho các địa phương như: Công tác an ninh; vệ sinh môi trường; thủ tục tiếp nhận hiện vật mới vào di tích; thủ tục tu bổ, tôn tạo di tích… Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện quảng bá giá trị di tích trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, đồng thời, phát triển hình thức quảng bá giới thiệu di sản văn hóa Bắc Ninh qua công nghệ thông tin. Trung bình hằng năm, cán bộ Ban tuyên truyền, giới thiệu quảng bá di tích cho khoảng 35.000 khách tham quan.

Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Huy Chiến.

Đối với 3 di tích (Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Khu lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự và Văn miếu Bắc Ninh) được giao trực tiếp quản lý, Ban thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích.

Các thành viên Đoàn giám sát trao đổi làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác trùng tu, tu bổ, tôn tạo di tích; tuyên truyền, quảng bá về giá trị di tích; công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; phân cấp quản lý di tích; công tác phối hợp giữa Ban Quản lý di tích với các ngành chức năng; việc thu vé tham quan tại một số di tích; chất lượng đội ngũ thuyết minh viên; vấn đề quản lý tín ngưỡng tôn giáo…

 Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại Khu di tích lịch sử Lệ Chi Viên.

Kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Nguyễn Xuân Cường đề nghị thời gian tới, Ban Quản lý di tích tỉnh tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích. Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên Ban, nhất là đội ngũ thuyết minh viên. Phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy tại các di tích. Nhất là tăng cường quảng bá, khai thác giá trị của các di tích; xây dựng các tuyến, tour du lịch, phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại Chùa Dạm.

Đối với những ý kiến, kiến nghị của Ban Quản lý di tích tỉnh, Đoàn giám sát tiếp thu báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Trước đó, Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh tiến hành giám sát tại Khu di tích lịch sử Lệ Chi Viên (xã Đại Lai, huyện Gia Bình) và Chùa Dạm (phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh).

H.H

 

 

Nguồn: https://bacninh.gov.vn