Hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

12/01/2023 04:30 Số lượt xem: 630

Chiều ngày 12/01, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023. Đồng chí Trịnh Hữu Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Văn Đáp, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Văn phòng Sở điều hành hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ năm 2022 theo Nghị định 130 của Chính phủ; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022, Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý tài sản công năm 2023.

   Trong không khí dân chủ, cởi mở, cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan Văn phòng Sở đã tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của Cơ quan cho phù hợp.