Hội nghị hướng dẫn triển khai công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Bắc Ninh lần thứ IX, năm 2021-2022

08/04/2021 21:17 Số lượt xem: 52

Ngày 07/4/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Bắc Ninh lần thứ IX, năm 2021-2022. Dự Hội nghị có các đồng chí: Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở,  đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố.

 

 

Đ/c Nguyễn Đương Bắc, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL 
phát biểu tại Hội nghị

Các nội dung được phổ biến tại Hội nghị: Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Bắc Ninh lần thứ IX, năm 2021-2022; tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng; hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; quy định một số chế độ dinh dưỡng, tiền thưởng, đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh; thảo luận, đóng góp dự thảo Điều lệ giải Đại hội; trao đổi nghiệp vụ chuyên môn ...
Hội nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về TDTT trong các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; nâng cao kiến thức cơ bản để vận dụng vào thực tế trong quá trình tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở, góp phần phát triển TDTT ở mỗi địa phương, đơn vị trong thời gian tiếp theo./.

 

 

VTM