Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng Cụm Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2022

26/12/2022 16:09 Số lượt xem: 297

Vừa qua, tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Thanh tra các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao - Cụm thi đua 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Quang cảnh hội nghị

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2022 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch covid 19”. Phát huy truyền thống tốt đẹp của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạo khí thế sôi nổi, nêu cao ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022. Với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, chuyên nghiệp, sáng tạo, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra”. Nhằm phát huy những thành tựu đã đạt được trong phong trào thi đua, hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948- 11/6/2022); 77 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945- 23/11/2022); các đơn vị triển khai phát động tới toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị, thi đua lập thành tích trong công tác thanh tra và hưởng ứng phong trào thi đua trong toàn ngành.

Đại diện Cụm trưởng Cụm Thanh tra các tỉnh đồng bằng

Sông Hồng phát biểu

 

6 tháng đầu năm 2022, Cả nước vẫn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên Cụm thi đua các tỉnh các tỉnh đồng bằng sông Hồng quyết tâm thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phát triển kinh tế, xã hội vừa đảm bảo phòng, chống dịch trong tình hình mới, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, hưởng ứng các nội dung phong trào thi đua  năm 2022 do Sở Văn hóa, Thể thao Quảng Ninh và Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn Cụm, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch năm. Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng đã triển khai tốt các công tác như: Tham mưu thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động và kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. Xây dựng chương trình kế hoạch công tác có trọng tâm, trọng điểm; bám sát yêu cầu quản lý và thực tiễn của từng địa phương, tạo môi trường văn hóa lành mạnh; không có điểm nóng về về các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể tháo, du lịch thuộc quản lý của ngành. Tham mưu Giám đốc Sở làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; không để đơn thư tồn đọng, kéo dài, vượt cấp. Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh và của các cơ quan cấp trên thuộc lĩnh vực của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xây dựng, tổ chức Thanh tra trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết, thống nhất, 100% cán bộ, thanh tra viên không vi phạm kỷ luật, nâng cao chất lượng đội ngũ Thanh tra.

Sau khi thảo luận về việc thực hiện các nội dung ký kết giao ước thi đua của các đơn vị năm 2022. Các đơn vị trong Cụm đã biểu quyết, thống nhất cao về kết quả bình xét TĐKT năm 2022 để hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thanh tra Bộ VHTTDL xét đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng, cụ thể như sau:

Đề nghị tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022” của Bộ đối với đơn vị Thanh tra Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh.

Đề nghị tặng Bằng khen của Bộ Trưởng đối với 03 tập thể: Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh; Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam; Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định.

Đề nghị tặng Bằng khen của Bộ Trưởng đối với 03 cá nhân thuộc Thanh tra các đơn vị: Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình; Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương; Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.

Đề nghị tặng Giấy khen của Chánh Thanh tra Bộ đối với 03 tập thể: Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên; Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình; Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.

Đề nghị tặng Giấy khen của Chánh Thanh tra Bộ đối với 03 cá nhân thuộc Thanh tra các đơn vị: Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh; Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên; Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình.

Trước khi kết thúc Hội nghị các đơn vị trong Cụm đã thống nhất việc giới thiệu để bầu đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó năm 2023 như sau:

- Đơn vị Cụm trưởng: Thanh tra Sở VHTTDL tỉnh Nam Đinh;

- Đơn vị Cụm phó: Thanh tra Sở VHTTDL tỉnh Thái Bình.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh, tham mưu triển khai công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thanh ra giải quyết khiếu lại tố cáo, tiếp công dân, giải quyết nhanh chóng kịp thời những vụ việc nóng xảy ra trên địa bàn. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch và những nhiệm vụ đột xuất công tác năm 2023 của từng đơn vị trong Cụm góp phần hoàn thành vượt mức chỉ tiêu của các Sở trong Cụm và Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đề ra./.


 

Thanh tra Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh