Một số kết quả nổi bật các phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh

26/12/2022 15:28 Số lượt xem: 740

Năm 2022, nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của công tác thi đua khen thưởng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh đã luôn quan tâm chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua yêu nước, thường xuyên quán triệt thực hiện Luật Thi đua Khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 2013; đồng thời bám sát các văn bản chỉ đạo của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh; đã tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành.

Tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); tổ chức cho các tập thể, cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo đúng quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và hướng dẫn của Hội đồng Thi đua, khen thưởng cấp trên. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh để nâng cao nhận thức cho từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng.

I.  Những két quả chủ yếu đạt được trong các phong trào thi đua

1. Công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh

- Sở đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách quan trọng tạo động lực phát triển các lĩnh vực của Ngành. Xây dựng và trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phê duyệt các đề án, kế hoạch, chính sách thuộc trách nhiệm quản lý của Ngành đảm bảo chất lượng, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tham mưu tổ chức thành công Hội nghị Văn hoá tỉnh Bắc Ninh, Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 138 điểm cầu các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh với gần 7.000 đại biểu;

- Tham mưu tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao cấp tỉnh, cấp quốc gia phục vụ nhiệm vụ chính trị của Nhà nước và của tỉnh, nổi bật là tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần - 2022; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập, 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022), đặc biệt là Lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề “Danh sáng Nguyễn Văn Cừ”; tổ chức thành công Hội diễn “Tiếng hát công nhân, người lao động toàn quốc năm 2022” tại Bắc Ninh; tổ chức thành công các môn thi đấu Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tại Bắc Ninh (Kickboxing, Boxing, Quần vợt, Bóng ném trong nhà); Giải Vô địch Đấu kiếm U23 quốc gia lần thứ IV năm 2022 tại Bắc Ninh.

2. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn

2.1. Lĩnh vực văn hóa:

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đạt nhiều kết quả cả di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể; công tác xã hội hóa huy động nguồn lực ngày càng mở rộng, huy động được sự tham gia tích cực của nhân dân;

- Đối với di sản văn hóa phi vật thể: Chủ tịch nước Quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân cho 06 cá nhân, danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho  24 cá nhân thuộc tỉnh Bắc Ninh; UBND tỉnh Quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh lần thứ Ba, năm 2021 cho 112 cá nhân ở 8 loại hình di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh; tổ chức thành công Kế hoạch giới thiệu, quảng bá di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Nghề làm Tranh dân gian Đông Hồ tại Triển lãm EXPO 2020 Dubai góp phần quảng bá hình ảnh và con người Bắc Ninh nói riêng và của quốc gia Việt Nam nói chung tới bạn bè quốc tế; tổ chức thành công lớp dạy truyền nghề Múa Rối nước làng Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành cho 34 học viên; tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật Múa rối nước Đồng Ngư tại các điểm công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2022;

- Đối với di sản văn hóa vật thể: triển khai kế hoạch tu bổ, chống xuống cấp di tích năm 2022; hoàn thiện việc lập Hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia tỉnh Bắc Ninh đợt 11, năm 2022 đối với 04 hiện vật;

- Ra mắt bộ phim truyện truyền hình về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ mang tên "Bình minh phía trước" phát trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam;

- Cấp phép và hướng dẫn Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật, Ảnh nghệ  thuật, kiến trúc năm 2022;

- Tăng cường quản lý, hướng dẫn các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; hoạt động biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo và các hoạt động khác trong lĩnh vực văn hóa theo đúng quy định của pháp luật;

- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”: chú trọng tuyên truyền nâng cao chất lượng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”; Hưởng ứng chủ đề công tác năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”;

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân và du khách, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong lễ hội đồng thời thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19;

- Hướng dẫn  tổ chức triển khai công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo việc bình xét danh hiệu Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2022.

2.2. Lĩnh vực thể dục thể thao:

- Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; chỉ đạo tổ chức thành công Giải chạy Nagakawa “Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước” Cúp Báo Bắc Ninh lần thứ XXVI năm 2022, Chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022; phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 02 lớp tập huấn nhân viên chuyên môn hướng dẫn tập luyện và cứu hộ môn Bơi, lặn năm 2022 và cấp 127 giấy chứng nhận; phối hợp với Trường Đại học TDTT Bắc Ninh xây dựng các bài tập thể dục rèn luyện, nâng cao sức khỏe cho nhân dân để phát trên sóng Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh; tổ chức thành công Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước giai đoạn 2022 - 2025 và Giải Vô địch Bơi các nhóm tuổi tỉnh Bắc Ninh năm 2022.

- Quyết định tuyển chọn, triệu tập HLV, VĐV vào các đội tuyển thể thao thành tích cao và Đội năng khiếu nghiệp dư tỉnh Bắc Ninh năm 2022; Quyết định cử 32 VĐV tập huấn Đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia năm 2022. Quyết định cử 36 Đoàn tham gia thi đấu các giải thể thao quốc gia, quốc tế năm 2022, kết quả đạt 183 huy chương các loại (69 HCV, 56 HCB, 58 HCĐ). Tích cực chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

- Phối hợp tổ chức thành công 04 môn thi đấu trong chương trình SEA Games 31 tại Bắc Ninh (Kickboxing, Boxing, Quần vợt, Bóng ném trong nhà). Tỉnh Bắc Ninh có 5/6 VĐV tham dự SEA Games 31 giành: 03 Huy chương Vàng và 02 Huy chương Đồng.

- Đăng cai tổ chức thành công Giải vô địch Đấu kiếm U23 quốc gia lần thứ IV năm 2022; Giải Quần vợt vô địch Thanh thiếu niên toàn quốc và Giải Quần vợt vô địch Năng khiếu toàn quốc năm 2022; Giải Bóng chuyền nữ Cúp LienVietPostBank năm 2022.

2.3. Lĩnh vực du lịch:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch: cập nhật thông tin trên Cổng thông tin Du lịch thông minh, xuất bản sách, ảnh du lịch “Vẻ đẹp miền Quan họ”; phát hành bản đồ, tờ rơi, tập gấp tuyên truyền quảng bá du lịch;

- Tham mưu Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh; trình UBND tỉnh thông qua Đề án “Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; đăng ký tổ chức các hoạt động, sự kiện hưởng ứng năm Du lịch Quốc gia 2022; ban hành Kế hoạch thực hiện mở cửa lại, phục hồi hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Kế hoạch tổ chức một số hoạt động kích cầu du lịch năm 2022; tổ chức các tour du lịch miễn phí cho du khách trong nước và quốc tế tham gia các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, sự kiện thể thao được tổ chức tại tỉnh như: SEA Games 31, Hội diễn Tiếng hát công nhân, người lao động toàn quốc năm 2022...; tổ chức trưng bày, triển lãm ảnh với chủ đề “Vẻ đẹp Miền Quan họ”; hỗ trợ 48 hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

2.4. Lĩnh vực gia đình:

Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình. Tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Quyết định, Kế hoạch về công tác gia đình và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan chào mừng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); tuyên truyền trực quan chào mừng kỷ niệm 21 năm Ngày gia đình Việt Nam (28/6); phát động Chương trình truyền thông hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện nhiệm vụ giáo dục pháp luật về công tác gia đình; phát hành tài liệu tuyên truyền giáo dục đời sống gia đình năm 2022; phát hành tập gấp “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tuyên truyền giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ giải quyết vấn đề liên quan phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”; báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.

2.5. Công tác cải cách hành chính

Tổng số thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý của Ngành là: 125 bộ thủ tục; 100% bộ thủ tục hành chính của Ngành đều được giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

3. Công tác thi đua khen thưởng

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch Phong trào thi đua Cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

- Kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2022:

* Khen chuyên đề:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 01 tập thể;

- Bằng khen UBND tỉnh: 59 tập thể, 47 cá nhân;

- Giấy khen Giám đốc Sở: 04 tập thể; 18 cá nhân.

* Khen thưởng cuối năm 2022:

- Danh hiệu thi đua:

+ Lao động tiên tiến: 315/324 tổng số CBCNV, đạt 97,2%;

+ Tập thể Lao động tiên tiến: 22/26, đạt 84,6%;

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở: 44/315 LĐTT, đạt 13,9%;

+ Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (xét đề nghị): 01 cá nhân;

+ Tập thể Lao động xuất sắc: 5/14 đơn vị cơ sở, đạt 35%;

+ Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh: 01 tập thể.

- Hình thức khen thưởng:

+ Giấy khen của Giám đốc Sở: 21 tập thể; 67 cá nhân;

+ Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (đề nghị): 02 tập thể; 08 cá nhân.

- Công tác tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến:

Sở luôn quan tâm chú trọng công tác tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến bằng các hình thức như: phát hành xuất bản các ấn phẩm, cung cấp thông tin, cập nhật, đăng tải trên website của Sở để tuyên truyền sâu rộng về gương người tốt, việc tốt, giới thiệu nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.

Gương điển hình tiên tiến tiêu biểu tại SEA Games 31:

- Em Nguyễn Duy Tuyến, VĐV môn Penka silat, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Ninh (Huy chương vàng môn Penkasilat);

- Em Nguyễn Thế Hưởng, VĐV môn Kickboxing, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Ninh (Huy chương vàng môn Kickboxing);

- Em Vương Thị Vỹ, VĐV môn Boxing, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Ninh (Huy chương vàng môn Boxing);

- Em Nguyễn Mạnh Cường, VĐV môn Boxing, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Ninh (Huy chương đồng môn Boxing);

- Em Nguyễn Văn Nhật, VĐV môn Karate, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Ninh (Huy chương đồng môn Karate).

Có thể nói, năm 2022, phong trào thi đua yêu nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bám sát nội dung chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trên, với nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ và phù hợp với tình hình của địa phương góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác quản lý Nhà nước được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của Ngành, tạo được dư luận tốt và quảng bá hình ảnh của lễ hội, văn hóa, con người Bắc Ninh đến với du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Các gương điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc được khen thưởng kịp thời, góp phần động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nỗ lực phấn đấu, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã kịp thời động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân thi đua lập thành tích hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao, góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền ngày càng vững mạnh./.

TQK