Nghị định 06/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức

13/03/2023 08:04 Số lượt xem: 130

Theo đó, việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức áp dụng đối với người đăng ký tuyển dụng vào công chức thông qua hình thức thi tuyển. Việc kiểm định được tổ chức định kỳ 02 lần vào tháng 7 và tháng 11 hằng năm

Nghị định 06/2023/NĐ-CP

Nguồn: https://bacninh.gov.vn