Phối hợp giáo dục truyền thống qua các di tích lịch sử, văn hoá trên địa bàn tỉnh

18/01/2023 19:27 Số lượt xem: 200

Chiều 16-1, Sở Giáo dục – Đào tạo và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức ký kết chương trình phối hợp giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá cho học sinh Bắc Ninh thông qua các di tích lịch sử, văn hoá trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Lãnh đạo 2 ngành GD-ĐT và Văn hoá, Thể thao và Du lịch ký kết quy chế phối hợp.

 

Chương trình phối hợp giữa hai ngành nhằm cụ thể hoá Nghị quyết 04 năm 2016 của Tỉnh uỷ về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh”; Nghị quyết 71 năm 2022 của Tỉnh uỷ về “Xây dựng phát triển văn hoá, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; Quyết định 685 năm 2022 của UBND tỉnh về việc “Phê duyệt khung chương trình giáo dục địa phương tỉnh Bắc Ninh trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018”…

Theo nội dung phối hợp, học sinh Bắc Ninh được giáo dục về lịch sử, văn hoá quê hương thông qua các hoạt động tham quan, tìm hiểu, hoạt động trải nghiệm tại các di tích lịch sử, văn hoá và bảo tàng. Ngành Văn hoá lựa chọn các di tích tiêu biểu tại các huyện, thành phố để thực hiện các hoạt động phù hợp với học sinh trên địa bàn như: Văn miếu Bắc Ninh, Bảo tàng Bắc Ninh (thành phố Bắc Ninh), đền thờ Lê Văn Thịnh (huyện Gia Bình), đền thờ Hàn Thuyên (huyện Lương Tài), đền thờ Lý Thường Kiệt (huyện Yên Phong), đền thờ Nguyễn Cao (huyện Quế Võ), đền Đô (thành phố Từ Sơn)…

Sở GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình tham quan, học tập, trải nghiệm; tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ… Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các bộ phận hữu quan phối hợp thực hiện đón tiếp học sinh tham quan, tìm hiểu, học tập về các giá trị lịch sử, văn hoá trên địa bàn; đảm bảo đội ngũ thuyết minh viên, hướng dẫn viên; cung cấp tư liệu cần thiết cho các nhà trường phục vụ giảng dạy…

Chương trình phối hợp là giải pháp tốt nhằm gìn giữ, phổ biến, trao truyền và phát huy những giá trị đặc sắc về truyền thống quê hương; nâng cao ý thức, lòng tự hào, ý thức tự giác của học sinh trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá quê hương.

Liên quan đến vấn đề này, Sở GD-ĐT yêu cầu các phòng chức năng chỉ đạo các cơ sở giáo dục ngay trong học kỳ II năm học 2022-2023 nghiên cứu thành lập điểm các Câu lạc bộ yêu lịch sử; triển khai hình thức dạy học “2 trong 1” là vừa dạy học trên lớp, vừa dạy học tại di tích lịch sử (kết nối trực tuyến) cùng vì mục đích là giáo dục truyền thống, văn hoá cho học sinh.

Thanh Tú

Nguồn: http://baobacninh.com.vn