Quyết định 2752/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên thông qua di sản văn hóa, năm thứ nhất (2022 - 2023)

16/11/2022 08:29 Số lượt xem: 115

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Ngành văn hóa, thể thao và du lịch và Ngành giáo dục và đào tạo trong công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên thông qua di sản văn hóa; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dũng cảm kiên cường đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, ý thức giữ gìn, tôn vinh bản sắc văn hoá dân tộc cho thế hệ trẻ...

Quyết định 2752/QÐ-BVHTTDL


 

Nguồn: https://bacninh.gov.vn